Hvad er en privat børnepasser?

Som privat børnepasser er jeg godkendt af kommunen.

Jeg får tilsyn 6 gange om året, af en tilsynsførende pædagog fra Lejre Kommune.

 

Hvad medbringes af jer?  

Bleer, engangsvaskeklude, tøj til årstiden og skiftetøj.

 

Ledige pladser

Venligst ring eller skriv om jeg har en ledig plads.

Du har mulighed for at resevere en plads i god tid til dit barn.

I er hjertelig velkommen til at komme på besøg, når som helst.

Ring venligst, og vi aftaler en dag.

 

                                        Økonomi

Pris pr. måned for 48 timer om ugen i år 2019

Min pris: Kr. 8.700,-pr. måned. i 12 mrd.

Tilskud fra kommunen: Kr. 6243,-pr. mrd. i 12 mrd. 

Forældrebetaling: Kr. 2.457,- pr. måned i 12 mrd.

 

Kontrakt og ansøgning om tilskud laver vi sammen.

Der ydes søskende rabat.

 

Jeg modtager gerne børn fra andre kommuner.

Tilskuddet kan da være en lille smule anderledes.